Yläpohjarakenne

Uudisrakentaminen, Kingspan ThermaTM -eristeinen yläpohjarakenne. Palkkikatto, yhtenäinen Kingspan ThermaTM -eristekerros palkkien kylmällä puolella. RT-ohjeessa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimistorakennusten ja liikerakennusten yläpohjarakenteita.

Rakenneleikkauspankki palvelee kaikkia rakentajia, remontoijia sekä suunnittelijoita. Voit katsella ja tulostaa erilaisia . Etusivu Ohjeet vinkit Usein kysytyt kysymykset Väli- ja yläpohjarakenteet. Tutkimuksen mukaan yläpohjarakenteissa sisäinen konvektio heikentää paksujen .

Kevyesti kuormitettu käännetty yläpohjarakenne. BETONILAATOITUS, KIVEYS TAI ASFALTTI RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN mm . Tiiviin ja hyvin eristävän Finnfoamin avulla ullakon eristäminen käy helposti ja tilaa säästäen. Raskaasti kuormitettu käännetty yläpohjarakenne.

Yläpohjarakenne on rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolisten rakenteiden ja vesikaton muodostama kokonaisuus. Yläpohja toimii yleensä myös yhtenä . Yläpohjan (välikaton) hyvä eristäminen ja lisälämmöneristäminen on tärkeää, koska juuri yläpohjasta poistuu eniten lämpöä rakenteen läpi. Suojelukohteissa törmätään usein siihen, että käsitys tarpeellisesta eristämisestä on muuttunut perinpohjaisesti ajan kuluessa. Vanhan talon yläpohjaan ei sovi lasivilla. Se voi kerätä itseensä alhaalta nousevan kosteuden tai sitoa itseensä vesikaton mahdolliset vuodot.

Rakenneopas sisältää ohjeita yleisimpiin Ekovillalla eristettäviin rakenteisiin. Oppaassa käsitellään ylä- ja alapohjarakenteita sekä seinärakenteita. Tuulettumaton vino yläpohjarakenne on . Toimiva katto – tärkein julkisivu 5. Kermieristystyön ja yksityiskohtien toteutus.

Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka muodostuu yleensä kantavasta rakenteesta, ilmansulusta, höyrynsulusta, läm- möneristyksestä, vedeneristyksestä sekä . Yläpohjarakenteen ongelmat lienevät olevan yksi suurin tekijä kosteus-ja homevaurioihin rintamiestaloissa. Tässä RT-ohjeessa esitetään yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten ylä- pohjarakenteita. Yläpohjarakenne on monimuotoinen, osin tasakattoinen ja bitumikermikatteinen ja osin kalteva ja peltikatteinen. Parocin vinokattoihin tarkoitetut lämmöneristeet on helppo asentaa tiiviisti puurunkoisiin yläpohjarakenteisiin. Kivivilla on tiheän kuiturakenteensa vuoksi . Kun yläpohjarakenteita oli avattu, kävin paikalla toisen kerran toteamassa tilanteen.

Käynnin aikana selvisi, että koko yläpohjarakenne oli täysin vaurioitunut. Toimivat Katot – julkaisu on ohjeistanut vesikatteen ja yläpohjarakenteiden muuta. Rakenne sisältä lukien (1- ja 2-krs taloissa).

Tutki- muksessa ei oteta kantaa rakennusten run-.