Yläpohja rakenne

Yläpohjan (välikaton) hyvä eristäminen ja lisälämmöneristäminen on tärkeää, koska juuri yläpohjasta poistuu eniten lämpöä rakenteen läpi. Rakenneleikkauspankista löytyy rakenneratkaisuja muun muassa perustuksista, ulkoseinistä ja yläpohjista. Löydät täältä rakenneratakisuja myös esimerkiksi . Vanhan talon yläpohjaan ei sovi lasivilla. Se voi kerätä itseensä alhaalta nousevan kosteuden tai sitoa itseensä vesikaton mahdolliset vuodot.

Finnfoamin täysin yhtenäisen solurakenteen ansiosta rakenteeseen ei tarvita. Finnfoamilla on yläpohjan ja ullakoiden eristämiseen tarkoitettu eristelevy, jonka .

Yläpohja muodostaa rakennuksen suurimman yhtenäisen pinnan ja kaikista talon. Hyvin lämpöeristetty yläpohja varmistaa energiatehokkaasti toimivan . Vinoissa yläpohjissa voidaan palkkien ylä- tai alapuolelle lisätä koolauksella rakenteen korkeutta, jos kattopalkkien korkeus ei ole riittävä. Uudisrakentaminen, Kingspan ThermaTM -eristeinen yläpohjarakenne.

Palkkikatto, yhtenäinen Kingspan ThermaTM -eristekerros palkkien . Kingspan Therma -eristeinen yläpohjarakenne voidaan toteuttaa usealla eri tavalla riippuen kohteen yläpohjan rakenteista tai kattomuodosta. Rakenneopas sisältää ohjeita yleisimpiin Ekovillalla eristettäviin rakenteisiin. Sota-ajan tietämillä rakenne- tuissa taloissa on yläpohjan lämmöneristeenä käytetty sahan– tai kutterinpurua tai niiden yhdistelmää. Erityisesti tasakattotyypeissä rakenne on yksinkertaisempi, ja esimerkiksi tuulettuvaa yläpohjan onteloa ei välttämättä ole, vaan se on korvattu tuulettuvalla .

Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka muodostuu yleensä kantavasta rakenteesta, ilmansulusta, höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vedeneristyksestä sekä . Toimivat Katot -julkaisun rakenne on 2000-luvulla vakiintunut kattomuodon mukaiseen jakoon. Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka muodostuu yleensä. Yläpohjarakenne mitoitetaan aina ta- pauskohtaisesti.

Kantavana rakenteena käytetään tavallisesti puuristikoita tai puupalkkeja. Talo on 50-luvulta, yläpohjassa on sahapurua noin 1mmm. Yläpohjassa vesikatteen ja lämmöneristeen välissä täytyy aina olla hyvin tuulettuva ilmatila, jotta rakenne pysyy kuivana.

Yläpohjarakenne on rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolisten rakenteiden ja vesikaton muodostama kokonaisuus. Yläpohja toimii yleensä myös yhtenä . Tästä syystä rakennuksen yläpohjan kaikki rakenneratkaisut, materiaalit ja tuoteosat sekä yleisesti asennuksen eri työvaiheeseen liittyvät osatekijät on .