Soodakattila

Soodakattila on sellun tuotantoprosessin osa, jonka tehtävinä ovat kemikaalien talteenotto ja regenerointi (uudelleen muodostaminen), mustalipeän polttaminen . Sulfaattisellun keitossa käytettävät natriumyhdisteet ovat niin kalliita, että jo sellunvalmistusmenetelmän . Soodakattilaksi sanotaan kemiallisen puunjalostuksen sivutuotteena syntyvän mustalipeän polttoon suunniteltua kattilaa. Soodakattila on selluteollisuuden kattilalaitos, jonka polttoaineena käytetään. Soodakattilan toinen tehtävä on keittokemikaalien talteenotto ja . Kansainvälinen teknologiakonserni Andritz on saanut 1miljoonan euron arvoisen tilauksen soodakattilasta Indonesiassa sijaitsevalle . Päättötyössä tehtiin Kotkamills Oy:n Kotkan tehtaiden soodakattilan nuohouk-.

Selluloosan tuotanto pysähtyy viikoiksi. Kvaerner Power Oy toimittaa Kiinaan maailman suuriman soodakattilan. UPM on ottamassa käyttöön maailman suurinta soodakattilaa. Vajaan 3miljoonan euron Wisa 8-projekti on suurin investointi .

Hakusanat: kemikaalien talteenotto, soodakattila, kapasiteetti. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella soodakattilan kapasiteettiin vaikuttavia tekijöitä. Yksi Metsä Groupin Äänekosken uuden biotuotetehtaan näkyvimmistä rakennuksista on metrin korkeuteen kohoava soodakattila. Soodakattila on kemiallisen sellunvalmistusprosessin tärkein yksittäinen osa ja sen toimintavarmuus on tärkeää koko sellutehtaan toiminnan . Valmet toimittaa Södra Cellin Mönsteråsin sellu- ja paperitehtaalle Ruotsiin uudistuksia soodakattilaan ja . Valmet tiedotti projektin aiesopimuksesta 13.

Valmetin toimitukseen sisältyy soodakattila, sellun kuivatuslinja, kaasutuslaitos, . Soodakattilan vesivuodon paikkaa etsivä käyttöhenkilöstö saattaa olla pommin äärellä, jos se luottaa liikaa vanhaan rutiiniin. Käännös sanalle soodakattila suomesta englanniksi. Tänään tulee kuluneeksi vuotta siitä, kun aamu valkeni Äänekoskella aurinkoisena ja ilta päättyi mustaakin mustempana.