Routaeriste

Jälkeenpäin routaeriste on kallis ja työläs uusia. Routaeristeen tärkein ominaisuus onkin luotettavuus! Routaeristeeksi tarkoitetulle tuotteelle tulee aina ilmoitta .

Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuneet ja uudistumassa olevat osat tuovat routa- ja alapohjan eristeiden . Routaeristeet aina edullisesti ja yli 10muuta tuotetta rakentamiseen, sisustukseen ja pihalle. Maaperä: savi (tai vastaava) Routaeristys: sokkelin ulkopuolella seinillä m leveydellä 1mm paksu routaeristys ja nurkissa eristeen paksuus 2mm, . Kunnollinen routaeristys on rakentamisen perusasioita.

Routaeristystä on syytä käyttää aina,kun maalaji on routivaa. ThermiSol Routa-levyt on sertifioitu . Perustuksen alle asennettavan eristelevyn puristuslujuuden on oltava riittävän suuri. Rakenteen ulkopuolelle sijoitettavan routaeristeen leveys on tyypillisesti 1 . Routaeristettä käytetään rakentamisessa estämään maan routimista perustusten ympärillä.

Eristeillä estetään pakkasen tunkeutumisen maaperään ja sitä kautta . Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle. Anturoiden alle käytettävien routaeristelaatujen tulee olla suuremman puristuslujuuden . Perustukset ovat rakennuksen kenties tärkein osa. Puutteellinen tai väärin tehty perustusten routaeristys aiheuttaa usein hankalasti korjattavia .