Rauta juomavedessä

Rauta aiheuttaa talous- ja juomavedessä maku- ja hajuhaittoja. Suurina pitoisuuksina rauta värjää sekä veden että saniteettikalusteita . Juomaveden suhteellisen suurenkaan nikkelipitoisuuden ei ole todettu.

Raudan aiheuttamat haitat talousvedessä ovat teknisiä ja esteettisiä: rauta synnyttää . Yleisimpiä kaivovesien laatua heikentäviä elementtejä ovat rauta, mangaani,. Vedessä joskus havaittu öljymäinen kalvo on tavallisesti peräisin raudasta tai mangaanista. Porakaivojen mangaanipitoisuudet ovat korkeampia kuin muilla . Raudan ja mangaanin poisto kaivovedestä. Rauta ja mangaani ovat yleisimpiä kaivovesien käyttöä haittaavia aineita . Vedensuodattimet, Juomaveden puhdistuslaitteet, Vedenpuhdistus, Kaivoveden rauta- mangaani-, yms ongelmien selvitys ja ratkaisut, Hajuongelmien torjunta, . Suodatinmallit WatMan FeA (FeAC, FeACMn). Rauta on yleisin kaivoveden laatuun vaikuttava epäpuhtaus.

Suodatuksen kannalta vesianalyysin tärkeimmät parametrit ovat pH, rauta,. KMnO4-luku kuvaa vedessä olevan orgaanisen, lahoavan aineen määrää. Muonan mukaan voi olla mahdollista, että rautaa tai kuparia irtoaisi.

Juomaveden perusvaatimukset ovat: vesi ei saa olla terveydelle vaarallista.

Silloin vedessä on yleensä liikaa rautaa, mangaania tai humusta, .