Puun pienpoltto

Puun pienpolton merkitys ilmansaasteiden lähteenä on lisääntynyt paljon 2000-luvulla, sillä puun käyttö on kasvanut lähes prosentilla. Puun pienpolton haitallisille aineille altistuminen ja terveysvaikutukset. Puun pienpolton yleistyessä kuntien terveydensuojeluviranomaisille tehdyt polttoa.

Oikein ja hyvällä polttoaineella toteutettu poltto on varsin puhdasta. Huonosti toteutetun puunpolton päästöt ovat monikertaiset verrattuna taitavaan kuivan puun . Puun polttaminen pientulisijoissa (pienpoltto) tuottaa päästöjä ilmaan siinä missä muukin energiantuotanto tai liikenne. THL:n tutkimuksen mukaan puiden polttaminen aiheuttaa 4kuolemaa.

Tutkimusten mukaan puun polttamisella on merkittäviä, haitallisia terveysvaikutuksia. Erityisesti pientaloalueilla tapahtuva puunpoltto voi . Puu on oikein käytettynä hyvä lämmönlähde, kotimaista ja uusiutuvaa energiaa. Puun pienpoltto kuitenkin usein aiheuttaa haitallisia päästöjä ja paikallisesti . Puun pienpoltto tarkoittaa polttopuun käyttöä kotitalouksissa sekä maatilojen ja palvelurakennusten lämmityksessä.

Puu on hyvä polttoaine, lähellä tuotettu, . Se sisältää puupolttoaineen lisäksi mm. Asiaa tuntematon lukija saa helposti sellaisen käsityksen, että puun pienpoltto olisi itsessään paha asia.