Puun kysyntä

Lisääntyvä kysyntä nostaa mäntykuitupuun keskihintaa vuonna 202–prosenttia. Kantorahatulot nousevat lisääntyneiden hakkuiden ja puun hinnan . Suomen olosuhteissa metsän kasvatus on pitkäjänteistä toimintaa ja toimenpiteet vaikuttavat puuston kasvunlisäykseen viiveellä.

Muun muassa näillä tekijöillä on suoria tai epäsuoria vaikutuksia suomalaisen . Terve, Kertokaapa ajatuksia ja mietteitä harvennusleimikoiden kysynnästä eripuolilla maata, eritoten Itä-Suomessa. Puun kysyntä keskittyy tehtaan piippujen juurille. Talvileimikkosuman purku edennyt vauhdilla vuodenvaihteen jälkeen.

Puun kysynnän hyvä vire on ilouutinen metsänomistajille ja. Erityisesti mäntytukkien ja vanerin raaka-aineeksi menevän koivun kysyntä on . Jos puuta saataisiin yksityismetsistä käyttöön selvästi nykyistä enemmän, Suomen bruttokansantuote kasvaisi . Puukauppa käy tällä hetkellä hyvin Etelä-Savossa ja koko Suomessa. Aku-Pekka Mölsä Metsäalalla menee nyt . Puun kysyntä on kasvanut asteittain ja markkinat ovat piristyneet. Teollisuuspuun tarjonta nousi viime vuonna miljoonaan kuutioon eli 10 .