Puun hinta hankintakauppa

Metsälehden sivuilta löytyvät hinnat koko maasta ja hinta-alueilta. VälimuistissaPuut luovutetaan ostajalle tienvarsivarastolla sovittuna ajankohtana ja sovitun laatuisena. Ostaja maksaa hankintahinnan eli tienvarsihinnan, joka sisältää .

Hankintakaupassa puun myyjä sitoutuu toimittamaan ennalta sovitut puumäärät sovittuun aikaan ja paikkaan. Puun myyjä eli metsänomistaja vastaa puiden . Suomessa on käytössä puukaupoissa niin kutsuttu tavaralajimenetelmä. Tavaralajimenetelmässä metsästä korjattava puumateriaali erotellaan .

Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa puiden kaatamisesta ja niiden. Puun hintaan vaikuttavat muun muassa puun järeys ja määrä, korjuutapa,. Hankintakaupoissa hintaan vaikuttaa eniten erän koko ja tiestön kulkukelpoisuus. Puun määrä, hinta ja muut puukaupan ehdot kirjataan.

Myyjälle maksetaan kaupasta hankintahinta. Hinta- ja määrätiedot päivitetään käyttäjätilille kirjautuneille viikoittain ja muille käyttäjille kuukausittain. Pystykauppa, Viikko 1 Muutos, Hankintakauppa, Viikko 1 Muutos.

Puun määrä, hinta ja muut puukaupan ehdot kirjataan kauppakirjaan. Kun valitset hankintakaupan ja hoidat hakkuutyön itse, solmit .