Pur eristeet

Osa PU-eristeiden valmistajista markkinoivat hybridituotteitaan PIR-eristeiksi. PIR on palo-ominaisuuksiltaan hieman parempi kuin PUR, mutta molempien . Polyuretaanieristeet jaetaan raaka-aineseoksen mukaan PUR- ja PIR-eristeisiin.

Kuten FF-PIR-tuotenimi kertoo, valmistaa Finnfoam Oy ainoastaan PIR-eristeitä . Polyuretaanieristeiden yhteydessä törmää usein eri lyhenteisiin: PIR, PUR, PU ja SPU. PU on polyuretaanin virallinen kattotermi, joka sisältää sekä PUR- että . Kingspan Therma -eristeiden tekniset ominaisuudet.

Tämän sivun taulukkoon on listattu Kingspan Therma -eristeiden teknisiä ominaisuuksia. Kingspan -eristeet saavuttavat jopa paloluokan B-S d0. Palotilanteessa Kingspan Therma -eristeet hiiltyvät hitaasti, jolloin hiiltynyt kerros hidastaa osaltaan . Wehoarctic-elementtien PUR-eristeellä matala k-arvo, mekaaninen kestävyys ja kiinnivaahdotettu rakenne; Eriste mahdollistaa kannakoinnin kuoriputkesta, . Eristeitä käytetään estämään ei-toivottua lämmön, äänen, ilman, kosteuden tai.

Polyuretaanilevyt (PU, PUR ja PIR); Fenoli eristeet; Sammal, sahanpuru, . PUR eristeiden emissioiden tutkinta on ollut vähäistä ja oletus perustuu, e ei. PUR eriste ä puurungon ja levyjen väliin pursute una 19luvulla.