Painekoe pöytäkirja

Asennuksen tekijä: Asennus pvKoeponnistuksen tekijä: Rakennuksen . Vesijohtojen eristystyöt tarkastettu. Viemärien palo-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu.

Painekoe suoritetaan siten, että vesijohdot liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeessa laitteisto täytetään talousvedellä alimmasta kohdasta . Vesijohdot tarkastettu, Painekoe on tehty. Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksyttyjä).

Vesijohtojen painekoe suoritettu (pöytäkirja). Vesilaitteisto huuhdeltu, paine mitattu ja säädetty. Vesikalusteiden virtaamat mitattu ja säädetty.

LATTIALÄMMITYKSEN ASENNUSPÖYTÄKIRJA. Tämä pöytäkirja on luovutettava tarkastusviranomaiselle viimeistään rakennuksen käyttöön-. Painekokeista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja lisätään luovutusmateriaaliin.

Koeponnistus- ja tiiveys- tarkastus. Huomautukset: Valtuutettu allekirjoittaja: TD104-14.

Vesijohdot tarkastettu, painekoe (pöytäkirja). Palo-,lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu. Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö varmistettu.

Kun paritalon puolikkaamme vesiputkien koeponnistus suoritettiin barin paineella, se laski tunnin aikana bariin. Lämmitysverkoston painekoe on tehty ja laadittu pöytäkirja. Putken asentamisen jälkeen suoritetaan verkoston täyttö sekä tiiveys- ja painekoe. Painekokeen voi suorittaa joko ilmalla tai . Tarkastuskohteita ovat: painekoe, putkimateriaaliliitokset ja kannakkeet,.

Tarkastuskohteita ovat: painekoe tai pidetystä painekokeesta pöytäkirja, . Käyttövesi putkiston painetestille löytyy ihan hyvät ohjeet netistä, mutta mitä olette maksannet LVI firmalle sen teosta ja pöytäkirjan teosta ? LVI-valvoja ja tarkastuksesta pitää tehdä pöytäkirja. Vesijohtojen painekoe on suoritettu (pöytäkirja). Tarkastus on tilattava vesiliikelaitokselta, 045848.