Metsäliitto osuuskunta

Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan, jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka omistaa vähintään kolme hehtaaria metsämaata . Loput :a maksaa Metsäliitto Osuuskunta. Parhaimpaan tuottoon pääset pitkäjänteisellä vähintään viiden vuoden sijoitusjaksolla.

Metsä Group muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, . Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan jäsen voi sääntömääräiset osuutensa maksettuaan kasvattaa omistustaan tekemällä sijoituksia lisäosuuksiin. Osuuskunta on Metsä Groupin emoyhtiö. Edustajisto on Metsäliitto Osuuskunnan korkein päättävä elin.

Metsä Groupin johtoryhmän puheenjohtajana toimii . Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto. Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto. Palvelu on tarkoitettu Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille. Lataa myös Metsäverkon mobiilisovellus älypuhelimeesi.

Sovelluksen avulla voit suunnistaa . Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 3. Metsäliitto Osuuskunta on metsäteollisuuskonserni Metsä Groupin (ent. Metsäliitto-konsernin) emoyhtiö, jonka juuret ovat syvällä 1900-luvun alussa Suomeen .