Liittopilari

Tyypillisessä monikerroksisessa rakennuksessa käytämme liittopilareita sekä hitsattuja WQ- ja UWQ-kotelopalkkeja. Järjestelmä on kehitetty pitkiä jännevälejä . Liittopilarit valmistetaan vakiokokoisista putkiprofiileista, jotka on tehtaalla valmiiksi varusteltu tarvittavilla paloraudoituksilla sekä liitososilla. Lisäksi Eurokoodi 4:n mukainen keskisesti kuormitetun liittopilarin. Työn tavoitteena oli laatia excel-taulukkolaskentaohjelma, joka tukee päivittäistä rakennesuunnittelijan työtä suunniteltaessa teollisuushallin runkorakenteita.

LUKU: EN 1994-1-mukaiset liittopalkit. LUKU: Liittorakenteiden palomitoitus.

Liittopilarit sijoittuvat käyttäytymiseltään betoni- ja teräspilareiden väliin. Hakemuksen tekijä: Fundia Betoniteräkset Oy. Menetelmä perustuu seuraaviin määräyksiin, . Suunnitteluohjeen Bymukaiseen taivutetun ja puristetun rakenteen mitoitukseen tottunut kokee ehkä suurimman . Maailmalla on paljon tietoa liittopilarien käyttäytymisestä tulipalossa, ja niille on olemassa hyviä mitoitusohjeita.

A-Beam, liittopilarit ja Anstarin liitostekniikka muodostavat runkojärjestelmän, joka tarjoaa kustannustehokkuutta ja joustavuutta rakentamiseen.