Kuitupuun mitat

Millaisia hankintakuitupuunmittoja yhtiöillä on tällä hetkellä? Mikä on lyhin hyväksyttävä kuitupuu? Ota aina yhteys reviirin alueneuvojaan ennen hakkuun aloittamista.

Sen tarkat mitta- ja laatuvaatimukset sovitaan ostajan ja myyjän välillä. Kuitupuun läpimitta on sentistä ylöspäin ja pituus 5–metriä (tai 1–m). VälimuistissaSamankaltaisiaTarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Pohjolan jalot puut: Erikoispuiden mitta-, laatu- ja käsittelyopas.

MITKÄHÄN OVAT NUO MITTAVAATIMUKSET METSÄLIITOLLE KUN MYY KUITUPUUTA P-SUOMESSA HANKINTANA? Samalla käydään läpi puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset, sillä ne saattavat vaihdella ajankohdan ja alueen mukaan. Metsä Group hoitaa tarvittaessa myös . Tagit havukuitu koivukuitu kuitupuu kuusikuitu.

Kuitupuun pituusvaihtoehdot ja katkonnan. Kun puut mitat~an pystyyn tai metsuri. V annista ennen työn aloittamista työn johtajalta työmaalla käytettävät mitta- ja.

Kuitupuun katkonnassa on kaikissa katkontata oissa noudatettava ohjepi-. Menetelmän hyväksyttävä tarkkuus on ±.