Finnfoam routaeristys

Toinen vaihtoehto on levittää ruotaeristystä leveämmälle ja asentaa esimerkiksi levyä rinnakkain jolloin päästään metrin routaeristys leveyteen. Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuneet ja uudistumassa olevat osat tuovat routa- ja alapohjan eristeiden . Miten Finnfoam-eristelevyt toimivat routaeristeenä kosteassa maaperässä?

Minkä lujuusluokan Finnfoam-eriste sopii pientalon . Routaeristeen ja routaeristetyn päällysrakenteen avulla pyritään pienentämään routivan pohjamaan lämpöhäviöt talven kuluessa niin vähäisiksi, että . Vesijohdot ja viemärit asennetaan perinteisesti roudattomaan syvyyteen putkijohtojen jäätymisen ja routavaurioiden välttämiseksi. Testien tulokset näyttävät selkeästi kiistattomat tosiasiat ja nostavat esille routaeristyksen tärkeyden sekä eristämisen merkityksen kunnon routaeristeillä.

Tänä päivänä anturan alle asennetaan usein routaeriste. Passiivi- ja nollaenergiataloissa routaeriste tuleekin aina asentaa anturan alle, että kylmäsilta saadaan . Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus. Finnfoam eristeissä yhdistyy kestävyys, kokonaistaloudellisuus sekä monikäyttöisyys.

Routaeristyksen tekoa ei kannata vähätellä rakentamisen missään vaiheessa. Varmista Finnfoamin avulla rakennusten ja piha-alueiden routimattomuus eli . Routaeristyksen paksuus ja laatu kaipaa selvennystä, sillä urakoitsijan mielestä mm Finnfoam on riittävä eriste talon ympärille, kun taas .