Eristäminen

Kun eristys ja ilmanvaihto on toteutettu oikein, asuminen on viihtyisää. Tehokas eristäminen palauttaa siihen sijoitetut eurot pienentyneinä lämmityskuluina . Täältä löydät ratkaisut ulkoseinän eristämiseen ja lisäeristämiseen.

Omakotitalojen ja rivitalojen ulkoseinäratkaisuissamme korostuvat tuulettuvat . Suosittelemme puurunkoisen väliseinän eristämiseen pehmeitä ISOVER KL-eristeitä. Väliseinää eristettäessä ei eristeeltä vaadita erityistä lämmöneristävyyttä, . Finnfoam eristeen täysin yhtenäisen sekä suljetun solurakenteen ansiosta on helppo toteuttaa eristys joka toimii kodin seinissä, katossa ja lattiassa.

Eristys tarkoittaa muun muassa seuraavia: eristäminen muista potilaista, psykiatrian käsite; eristys, vangin eristäminen muista vangeista; lämmöneristys, . Vapaaehtoisesti sairaalassa olevaa potilasta ei siis saa eristää kuin tilapäisesti tilanteen niin välttämättä vaatiessa. Tämän jälkeen lääkärin tulee tutkia potilas . Vanhojen ullakoiden eristyksessä eristys tulee usein tehdä kahdessa vaiheessa, sillä puurunkojen etäisyys saattaa vaihdella huomattavasti. Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä perusteella on vaaraksi itselleen tai muille taikka jos eristäminen on muusta erityisen . Uusien tilojen rakentaminen vaatii aina rakennusluvan.

Eristyspaksuus valitaan käytettävissä olevan tilan kor- keuden mukaan. Eristämisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihminen eristää toisistaan tunteet ja järjen, ja käsittelee tunteisiinsa liittyviä tapahtumia älyllisesti erillään tunnesisällöstä.