A tikas määräykset

Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turval- lisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lain- säädännön vaatimusten lisäksi . Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset. Kuitenkin A-tikkaita saadaan käyttää työalustana siten, että työalusta on 1-metrin korkeudessa, kun A-tikkaiden . Lyhytaikainen mittaus ei vastannut työturvallisuuslain ja asetuksen määräyksiä.

Työsuojeluviranomainen korostaa, että A-tikkaita saadaan . Tikastuotteita koskevat määräykset.

Sisäpuolinen tikas voi olla kiinteä tai yläosastaan taikka sivujohteestaan kiinnitetty, vedettävä tai käännettävä. Varateiden tikkaat sekä muut rakennusosat ja laitteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, että ne ovat hätätilanteessa käyttökelpoiset. Määräysten vastaiset telineet ja tikkaat poistetaan työmaalta välittömästi.

A-tikkaat ja lopuissa tapauksessa kyseessä oli nojatikkaat. Rakennustyömaalla on yleensä yksi pääasiallista määräysvaltaa. Varmista, että käyttämäsi tikkaat, työpukit ja -telineet sekä valjaat ovat .